De Nederlandse Kanonniers Vereniging (NKV) is opgericht is 1988 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), in de discipline Historische Wapens Kanon.

De NKV bestaat uit ca 55 kanonniers welke in clubverband hun sport bedrijven. De NKV is een van de weinige verenigingen in Nederland die in wedstrijdverband kanon schieten. Zij organiseert ca 10 wedstrijden per jaar. Daarnaast worden er door diverse verenigingen z.g. western weekenden georganiseerd waar ook dikwijls een wedstrijd kanon schieten wordt gehouden. De kanonnen van onze leden zijn zogenaamde miniatuur modellen die op schaal van echte kanonnen zijn nagebouwd. Zij dienen beproefd te zijn door een officiële keuringsinstantie, die na goedkeur, een keuringsmerk zal inslaan op de loop.


Voor het in het bezit hebben van een miniatuurkanon is geen minimum aantal wedstrijden vereist zoals voor andere sportwapens is vastgelegd in de Wet Wapens en Munitie (W.W.M.). De minikanonnen kunnen ook gebruikt worden voor het afvuren van saluut- of startschoten. Hierbij wordt geen kogel gebruikt , maar een prop om het kruit op te sluiten. Om dit te mogen doen, heeft de schutter een aparte ontheffing van het ministerie van Justitie nodig. Ook is er toestemming nodig van de burgemeester en politie van de desbetreffende gemeente. De NKV houdt zich niet bezig met saluutschoten, enkel wedstrijden.


De NKV is een landelijke schietvereniging die wedstrijden organiseert. Zij verwacht dat de aangesloten leden deze wedstrijden ook zoveel mogelijk bezoeken, en hier aan deelnemen. Dit met een minimum van 5 wedstrijden per jaar. De NKV zal altijd proberen om de wedstrijden verdeeld over het land te laten plaats vinden, waarbij zij echter afhankelijk is van de plaatselijke schietsport accommodatie. De agenda waar wedstrijden worden verschoten wordt meestal bij uitgave van het jaarboekje aangegeven of op de wedstrijd kalender pagina van deze website.


De vergunning (ontheffing) voor een miniatuurkanon wordt uitgegeven door het ministerie van Justitie, en is 5 jaar geldig. Voordat de ontheffing wordt uitgegeven zal eerst informatie worden ingewonnen door deze instantie bij de plaatselijke politie. Men moet in het bezit zijn van deze ontheffing, omdat in de W.W.M. het miniatuurkanon onder een andere categorie valt dan de gebruikelijke categorieën waarin vuistvuurwapen en geweren voor de sportschutter genoemd worden. Hiernaast dient de eigenaar het kanon te laten bijschrijven op zijn verlof. De meeste kanonnen zijn juweeltjes die tot in detail zijn nagemaakt. De looplengte van deze kanonnen is in de wapenwet vastgelegd op maximaal 75 cm inwendig en de loden ballen mogen geen grotere diameter hebben dan 40mm. Ook mogen de lopen niet voorzien zijn van zogenaamde trekken en velden maar moeten ze gladloops zijn. Het kanon wat is geplaatst moet een vrije uitloop naar achteren hebben, wat betekent dat de wielen niet gefixeerd mogen staan, of op enige wijze het kanon vast wordt gezet. Er mag alleen met zwart kruit (buskruit) worden geschoten, met een maximum lading van 500 grain c.q. 32,4 gram (1 grain = 0,0648 gram). Verder moeten de kanonnen voorzien zijn van een keurmerk. De richtmiddelen dienen historisch correct te zijn.


Op onze wedstrijden wordt er in 2 disciplines geschoten, Dit zijn de discipline Kartouw, op 25 meter, en de discipline Bombarde op 50 meter. Bij belangstelling wordt er ook op 10 meter geschoten, de z.g.n. Jan Krans discipline. Indien de mogelijkheid zich voordoet, kan er ook op 100 meter worden geschoten.

Een wedstrijdserie bestaat uit een viertal schoten zonder proefschot per discipline. Het maximaal te behalen aantal punten per serie is dus 40. De meeste schutters schieten per wedstrijddag een serie op 50 meter en een serie op 25 meter.
In principe wordt het kanon bediend door 1 persoon. Alle handelingen voor het laden van het kanon worden pas op aanwijzing van de schietmeester ( baancommandant) uitgevoerd.