Welkom op de website van de NKV
De Nederlandse Kanonniers Vereniging

....nieuw....

Agenda 2019 staat op de website.

....nieuw....

Weekend in Habay 2011 alle schutters op een rij!

 


De Nederlandse Kanonniers Vereniging is opgericht is 1988 en is geassocieerd met de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, in de discipline historische wapens.
De NKV bestaat uit ca 75 kanonniers welke in clubverband hun sport bedrijven. De NKV is de enigste vereniging in Nederland die in wedstrijd verband kanon schiet. Zij organiseert ca 5 wedstrijden per jaar. Daarbij worden door verenigingen welke z.g. western weekenden organiseren, ook dikwijls een wedstrijd kanon schieten georganiseerd. De kanonnen welke de leden hebben zijn zogenaamde miniatuur modellen welke op schaal van echte kanonnen zijn nagebouwd. Zij worden gekeurd door officiŽle keuringsinstantie,s, welke een keuringsmerk hebben ingeslagen op de loop. 

Voor het in het bezit hebben van een miniatuurkanon, zijn geen minimum wedstrijden vereist zoals voor sportwapens is vastgelegd in de W.W.M. Dit komt o.a. omdat het wapen ook gebruikt kan worden voor het plaatsen van saluut schoten, waarbij geen kogel wordt gebruikt , maar zoals in de meeste gevallen papier. Om dit te doen echter is ook toestemming nodig van de burgemeester en politie van de desbetreffende gemeente. Omdat de NKV echter een vereniging is waar in den landen in wedstrijd verband geschoten kan worden, gaat zij ervan uit dat de aangesloten leden deze wedstrijden ook bezoeken, en hier deel nemen.

De NKV zal altijd proberen om de wedstrijden verdeeld over het land te laten plaats vinden, waarbij zij echter afhankelijk is van de plaatselijke schietsport accommodatie. De agenda waar wedstrijden worden verschoten wordt meestal bij uitgaven van het jaarboekje aangegeven
De vergunning (ontheffing) voor een miniatuurkanon wordt uitgegeven door het ministerie van Justitie, en is 5 jaar geldig. Voordat het ontheffing wordt uitgegeven zal eerst informatie worden ingewonnen door deze instantie bij de plaatselijke politie, welke hier positief op moet antwoorden.
Is men in het bezit van dit ontheffing dan adviseert de NKV deze te laten bijschrijven op de bijzondere machtiging.

( Dit advies komt voort omdat in de W.W.M het kanon onder een andere categorie valt dan de gebruikelijke categorienen waarin vuistvuurwapen en geweren voor de sportschutter genoemd worden. En er dus geen duidelijkheid is of het nu wel of niet op de bijzondere machtiging moet worden bijgeschreven.)

De meeste kanonnen zijn dan ook juweeltjes tot in detail nagemaakt. De looplengte van deze kanonnen is in de wapenwet vastgelegd op maximaal 75 cm en de loden ballen mogen geen groter kaliber hebben dan 40mm. Ook mogen de lopen niet voorzien zijn van zogenaamde trekken en velden maar moeten gladloops zijn. Verder moeten de kanonnen voorzien zijn van een keurmerk. In wedstrijdverband worden er 3 disciplines verschoten, dit zijn de discipline kartouw, wat een afstand is van 25 meter en de discipline bombarde wat een afstand is van 50 meter. Bij belangstelling wordt er ook op 10 mtr geschoten de zg Jan Krans discipline, en verder als de mogelijkheid daar is kan er op 100 mtr worden geschoten. Hoe gaat het afvuren van een schot nu in zijn werk: allereerst wordt de loop van binnen gereinigd, (Dit om eventueel smeulende kruitresten te verwijderen) dan wordt het kanon geladen met zwartkruit (buskruit) hierop wordt dan de loden kogel met een pompstok op de lading gedrukt

Na deze bewerking wordt het stuk gericht op een wedstrijdkaard welke op 25 of 50 meter is opgehangen, en wordt het stuk door middel van het aansteken van een lont tot ontbranding gebracht. Het aansteken van de lont mag alleen maar met een lontstok
De wedstrijden bestaan uit een viertal schoten zonder proefschot.
Het maximaal te behalen punten is dus 40 Het stuk wat is geplaatst moet een vrije uitloop naar achteren hebben, wat betekent dat de wielen niet gefixeerd mogen staan, of op enigerlei wijze het kanon vast wordt gezet. In principe bestaat de stuksbemanning uit 1 persoon, en worden de aanwijzingen van de schietmeester cq baancommandant zonder op of aanmerkingen aanvaard.