..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de schutters welke in de laatste serie Bombarde mee schieten, niet automatisch meer de eerste serie Kartouw schieten. (het is dus niet meer zo dat schutters die zich als laatste voor een wedstrijd aanmelden ook als eerste weer weg kunnen gaan). Het inschrijfbureau wijst de plaatsen en de series toe, waarbij rekening wordt gehouden met gedeelde kanonnen.

LET op onderstaande regels voor de inschrijving van een wedstrijd!

Voor Reijmerswaal geldt, gezien de beperkte tijd die we hebben: Inschrijfbureau open 08.45 uur aanvang eerste serie 09.00 Sluiting inschrijving (indien van te voren geen bericht) 09.00 uur

Voor De Helm geldt, gezien de beperkte tijd die we hebben: Inschrijfbureau open 08.45 uur aanvang eerste serie 09.00 Sluiting inschrijving (indien van te voren geen bericht) 09.00 uur

Voor Clinge geldt, gezien de beperkte tijd die we hebben: Inschrijfbureau open 09.15 uur aanvang eerste serie 09.30 Sluiting inschrijving (indien van te voren geen bericht) 09.30 uur

 

Mocht er door bijv. weersomstandigheden twijfel bestaan of een wedstrijd doorgang vindt, dan kan de schutter 06-49760269 bellen. Het is dus risico van de schutter om eventueel voor niets te rijden, zoals afgesproken op voorgaande jaarvergadering.

Deze wedstrijdkalender geldt tevens als lopende uitnodiging voor onze leden, om aan te kunnen tonen dat zij zijn uitgenodigd voor onze wedstrijden.